Koiran sijoittaminen

Kasvattaja voi pitää kotonaan rajallisen määrän koiria, jonka vuoksi lupaavia koiria sijoitetaan perheisiin. Sijoitus on yhteinen sopimus kasvattajan ja vastaanottajan välillä. Sopimus tehdään Kenneliiton lomakeella ja koiran omistajuus säilyy kasvattajalla, kunnes sopimusehdot on täytetty. Sijoitussopimus tehdään yhdestä pentueesta. Koira asuu vastaanottajan luona, mutta piipahtaa välillä esim. näyttelymatkoilla sekä hoitaa pennut kasvattajan luona.

Meillä itsellämme on ollut useampi koira sijoituksessa ja lisäksi olemme sijoittaneet joitakin lupaavia tyttöjä perheisiin.

On antoisaa saada olla mukana ja seurata koiran esittämistä näyttelyissä, kertoa koirien kuulumisia kasvattajille sekä olla mukana jännittämässä pienten puuvillapentujen odotusta ja syntymistä.

Sijoitus edellyttää kummaltakin osapuolelta yhteistyökykyä, avoimuutta ja aktiivisuutta. Ja on sanomattakin selvää, että haltijan tulee voida luottaa emon hyvään hoitoon synnytyksen, imetyksen ja vieroituksen aikana.


Tulevaisuudessa mekin etsimme innostuneita perheitä mukaamme seikkailuun :-)

Jussin kylpypäivä

Pyyhkeissä on turvallista kuivatella

Päivätorkut siskon kanssa :-)

Placement

Breeders can keep at home a limited number of dogs, which is why promising dogs placed in families. Placement is a mutual agreement between the breeder and the dog holder. The contract is confirmed with a form of Finnish Kennel Club. Dog breeder retains ownership until contractual conditions are met. The dog lives in the holder, but participates in few shows and dog give birth and take care of the puppies in breeder's home.

We have good experiences with the placement. We have had several placed dogs and we have been placed promising girls to families.

It is rewarding to be involved and to follow the presentation of them in dog shows, to tell the news to breeders of dogs and tensing small puppies expectation and birth.

Placement requires both sides ability to co-operation, transparency and activity.

In the future, we are looking for interested families to the adventure :-)